Мадарският конник – неразгаданият символ на българите

This gallery contains 1 photo.

Близо до град Шумен, край село Мадара се намира интересен скален релеф. Той представлява конник, който с копието си пронизва легнал в краката му лъв и е следван от куче. В масовото знание този релеф се нарича “Мадарски конник” и … Има още

Галерия | Вашият коментар

Православната логика на живота

This gallery contains 1 photo.

Мотивацията за действие в живота на човека се обуславя от следването на даден тип логика и от изблика на емоцията, ако тя не е контролирана. Затова в конструкцията на нашето битие обикновено – така е в европейската практика- се създава … Има още

Галерия | Вашият коментар

Историческата приемственост като духовно възпитание

Когато се говори за ключовата категория на историята – приемствеността (функциониращата традиция), писателите със сериозно  отношение към историческото я виждат не само като вкаменен паметник  на старинна и почти отсъстваща култура, а като онаследена способност за изпълнение на историческата  задача … Има още

Галерия | Вашият коментар

Само морален ли е въпросът с досиетата на религиозните дейци у нас?

Не искам да влизам в калта на тоталитарната власт и на репресивните й служби по заръка на моя учител и благодетел проф.Александър Фол. Въпросът с оценката на историческото ни минало обаче е важен и перспективата на исторически изследвания много зависят … Има още

Галерия | Вашият коментар

За алкохола, археологията, истината и политиката на Държавата

Напоследък в България масово се говори за културно-историческото наследство на българите и за приоритети в областта на науката и културата. Най-често в тези публикации се визират сериозните и много интересни находки в областта на археологията,  която в България е на … Има още

Галерия | Вашият коментар

Храбростта на българската войска от гледището на автентичната българска народопсихология

В историческата и народоведческата литература често пъти се отправят недоказани твърдения и нелепи по същината на логиката си обвинения относно българската народопсихология. Българите са считани за дребнави, за затворени в консервативната си обвивка, за самовглъбени, за хора със селски манталитет … Има още

Галерия | 3 коментара

Византия и славянският свят. Към постановката на проблема.

This gallery contains 1 photo.

“(…) И след това чух глас, който друго ми казваше:Исайе, възлюблени мой пророче, иди на запад от най-горните страни на Рим , отлъчи третата част от куманите, неречени българи, и насели земята Карвунска, която опразниха римляни и елини. Тогава аз … Има още

Галерия | 2 коментара